Vận động viên ở Đà Nẵng chạy marathon để truyền động lực cho con