xikers đánh bại TWICE trên bảng xếp hạng World Albums