Thanh niên Quảng Nam, Đà Nẵng về với người dân biên giới

Trong hai ngày 1 và 2/3, thanh niên hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng đã cùng nhau thực hiện chương trình “Tháng Ba Biên giới” năm 2024 với chủ đề “Biên giới Tổ quốc tôi” tại xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Chương trình tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây như những món quà đầu xuân.