Những lưu ý đối với người lao động

Triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp giấy phép lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) , Kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.