Nghe podcasts | Bỏ đại học ngày càng nhiều

Thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023, 04:00 (GMT+7)

Vừa tốt nghiệp cấp 3, Trung Hiếu ở Thái Bình nộp hồ sơ ngay vào trường dạy nghề công nghệ ô tô. Ông cho biết hơn 30 trong số 45 bạn cùng lớp cũng chọn cách bỏ qua việc nhập học đại học.