Bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh