Một số thay đổi của Luật Lao động Đài Loan (Trung Quốc) người lao động cần lưu ý

Một số thay đổi trong Luật Lao động của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng trăm nghìn người Việt Nam đang làm việc tại khu vực này.