Bắt giám đốc nhận 800 triệu để làm giả hồ sơ, đưa người xuất cảnh trái phép

Buộc giám đốc nhận 800 triệu làm giả hồ sơ, đưa người xuất cảnh trái phép