Mẹ mất sau sinh 14 ngày, cha bệnh tâm thần, 3 trẻ nương náu bà đã 74 tuổi