Bi kịch của gia đình 4 người mắc bệnh ung thư quái ác