Lộn xộn trong hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học

Sự nở rộ của các công ty, đơn vị không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xuất khẩu lao động và du học đang khiến người lao động mất phương hướng vì sự thật và giả dối, đúng sai lẫn lộn. Nhiều người lao động đã phải trả giá là mất đi số tiền lớn nhưng vẫn không thể thực hiện được ước mơ, dự định của mình.