Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải ký kết chương trình phối hợp