Lề đường Hồ Chí Minh tại Quảng Trị hỏng nghiêm trọng do xe chở thiết bị điện gió