Đồng Yên tiếp tục tụt dốc, tỷ giá USD thêm ngày tăng