Báo Đức chỉ ra “đồng minh” bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây