Những điều cần lưu ý để lái xe an toàn khi tầm nhìn xa bị hạn chế