Người nghèo có thể vay 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Theo dự thảo Quyết định tín dụng đối với người lao động ở các huyện nghèo, huyện thoát nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển, hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mức vay tối đa 100% tổng số vốn chi phí đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đối với hộ nghèo.