Lãnh đạo sở, ngành ở Bình Định còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm