Kình ngư 22 tuổi phá kỉ lục quốc gia chỉ sau 1 tuần xuất viện