Ông Shin Tae-yong gọi thêm 2 cầu thủ chuẩn bị tái đấu tuyển Việt Nam