Khởi động lại sau gần 5 năm, Cocobay Đà Nẵng đã dính lùm xùm