Loạt dự án nhà ở xã hội, bệnh viện chậm tiến độ ở Bắc Ninh