Cám cảnh nữ công nhân mồ côi, góa bụa, một mình nuôi 3 con thơ