Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho Cảnh sát giao thông