Sao Real Madrid giải thích việc từ chối tuyển Tây Ban Nha