V BTS được đồng đội trong quân ngũ chúc mừng dịp ra mắt FRI(END)S