Sát sao, tận tụy vì công việc, quyền lợi của công nhân