Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tại cuộc họp mới đây của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan đã tập trung các giải pháp thúc đẩy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. giữa cuộc thảo luận.

Quảng Nam đẩy nhanh quá trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - 1

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tìm hiểu về tuyển dụng (Minh họa).

Theo báo cáo, trong 3 năm, từ 2019 – 2021, tỉnh Quảng Nam có hơn 2.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài; Trong đó, trên 95% đi làm việc tại Nhật Bản, khoảng 5% làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Liên bang Đức và các nước khác.

Tính đến ngày 15/8, tỉnh Quảng Nam có 616 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 61,6% kế hoạch). Trong đó, có hơn 500 lao động đang làm việc tại Nhật Bản, chiếm hơn 85%.

Các địa phương có số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lớn là huyện Thăng Bình (135 lao động), huyện Đại Lộc (102 lao động), huyện Quế Sơn (65 lao động).

Đánh giá về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhận xét, ở một số địa phương, hoạt động này được cấp ủy, chính quyền, hiệp hội, đoàn thể ủng hộ. có thể chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối thực hiện để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ.

Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng, thu nhập và đời sống của người lao động và gia đình ngày càng được cải thiện. Nhiều hộ thoát nghèo, trở thành hộ khá giả, tiết kiệm tiền, chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, môi trường làm việc hiện đại; Có kỷ luật, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tác phong làm việc công nghiệp với yêu cầu cao, sau khi hoàn thành hợp đồng về nước sẽ là nguồn lao động chất lượng cao của tỉnh.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế như chưa có giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, chưa có những thay đổi mạnh mẽ, đột phá để nâng cao hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít so với lực lượng lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; Trình độ chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ, kỹ năng của một bộ phận lực lượng lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động nước ngoài, đặc biệt ở các nước có yêu cầu chất lượng lao động cao.

Công tác quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập như chính quyền địa phương chưa nắm bắt được thông tin về người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc thông tin khi hết hạn hợp đồng. nước, ở lại, làm việc trái phép ở nước ngoài.

Tháng 1/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành phương án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chú trọng thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản.