Một loạt xe được Sở GTVT Thái Bình cấp nhiều phù hiệu