Lưu ý khi sắp xếp nguyện vọng trong tuyển sinh 2024