Mức Lương Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan Mới Nhất

Mức lương của người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan đã trải qua nhiều biến đổi trong vài năm gần đây. Các yếu tố như tỷ giá đồng Đài Tệ biến động mạnh và các chính sách hỗ trợ từ chính phủ Đài Loan đã tạo ra sự đa dạng trong thu nhập của họ. Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng mà người lao động quan tâm và muốn biết rõ: Mức lương cơ bản là bao nhiêu? Tổng thu nhập thực tế sau khi trừ các khoản chi phí sẽ là bao nhiêu? Mức lương có thay đổi trong quá trình làm việc không? Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình này, đội ngũ tư vấn và quản lý sẽ cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch nhất về các khía cạnh này.

Đài Loan Chính Thức Tăng Mức Lương Cơ Bản

Lương cơ bản chính thức tăng từ tháng tháng [time] từ 25.250 Đài Tệ lên 26.400 Đài Tệ

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Công văn số 238 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo rằng cơ quan thẩm quyền của Đài Loan đã phê duyệt tăng mức lương cơ bản theo lộ trình kể từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, đối với hợp đồng lao động mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng, mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 25.250 Đài tệ/tháng lên 26.400 Đài tệ/tháng, với biên độ tăng là 5,21% (tăng 1.150 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện tại).

Trong trường hợp hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ, mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 160 Đài tệ/giờ lên 168 Đài tệ/giờ, với biên độ tăng là 5,0% (tăng 8 Đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện tại).

Khi mức lương cơ bản mới là 26.400 Đài tệ/tháng, các mức khấu trừ phí bảo hiểm lao động và phí bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan sẽ được điều chỉnh như sau:

 • Mức phí tham gia bảo hiểm lao động: Trong năm 2023, tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 10,5% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 70%, người lao động phải đóng 20%, và sở tại hỗ trợ 10%.

Mức phí tham gia bảo hiểm lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 1/1/2023 được tính như sau: Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm lao động 10,5% x hệ số chi trả 20% = 26.400 Đài tệ x 10,5% x 20% = 530 Đài tệ/tháng.

 • Phí tham gia bảo hiểm y tế: Tổng mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động năm 2023 là 5,17% so với mức lương cơ bản của người lao động. Trong đó, người sử dụng lao động chi trả 60%, người lao động phải đóng 30%, và sở tại hỗ trợ 10%.

Mức phí tham gia bảo hiểm y tế của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan phải đóng kể từ ngày 1/1/2023 được tính như sau: Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm y tế 5,17% x hệ số chi trả 30% = 26.400 Đài tệ x 5,17% x 30% = 392 Đài tệ/tháng.

Thông tin này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và mức lương thực sự của người lao động xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Cách tính tiền lương tăng ca và tiền lương làm thêm của người lao động tại Đài Loan

Với mức lương cơ bản là 26.400 Đài tệ/tháng, tương đương khoảng 20 triệu VNĐ (theo tỉ giá Tân Đài Tệ hiện tại), người lao động khi đi xuất khẩu lao động Đài Loan sẽ hưởng mức lương đáng mơ ước. Đây là một mức thu nhập hấp dẫn, đặc biệt khi so sánh với mức lương tại nhiều nơi khác.

Mức lương cơ bản tại Đài Loan cũng ảnh hưởng đến việc tính toán tiền lương tăng ca và tiền lương làm thêm. Dưới đây là một số ví dụ về cách tính tiền lương tăng ca và làm thêm cho người lao động tại Đài Loan:

 1. Tăng ca 02 giờ đầu: 168 Đài tệ/giờ x 1.34 = 225 Đài tệ/giờ.
 2. Tăng ca 02 giờ sau: 168 Đài tệ/giờ x 1.67 = 280 Đài tệ/giờ.
 3. Tăng ca vào ngày nghỉ: [(168 Đài tệ/giờ x 1.34) x 2] + [(168 Đài tệ/giờ x 1.67) x 6] = 2.130 Đài tệ.
 4. Tăng ca vào ngày nghỉ lễ, tết (theo quy định của chính phủ Đài Loan): Lương cơ bản + 733 Đài tệ (tiền tăng ca).
 5. Tăng ca vào các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch, nếu có công việc khẩn cấp: Lương cơ bản + 733 Đài tệ (tiền tăng ca).

Những con số này thể hiện rằng tiền lương tăng ca và tiền lương làm thêm tại Đài Loan có thể đáng kể và đóng vai trò quan trọng trong thu nhập tổng cộng của người lao động. Mức lương cơ bản tăng lên cũng đồng nghĩa với việc người lao động có thể kiếm được nhiều hơn từ những giờ làm việc

Các khoản tiền sẽ bị trừ thẳng vào lương hàng tháng của người lao động làm việc tại Đài Loan:

Bảo hiểm y tế: Tất cả người lao động có thẻ cư trú tại Đài Loan đều phải tham gia và đóng bảo hiểm y tế hàng tháng. Khoản đóng này bao gồm 4,55% mức lương cơ bản x 30%. Trong đó, 30% là mức phí bảo hiểm mà người lao động phải tự đóng, 60% do chủ xí nghiệp đóng, và 10% còn lại được Chính phủ Đài Loan hỗ trợ.

Bảo hiểm lao động: Khoản đóng bảo hiểm lao động hàng tháng bằng cách tính 9% mức lương cơ bản x 20%. Trong đó, 9% là mức phí bảo hiểm lao động theo quy định của pháp luật, 20% là mức phí bảo hiểm mà người lao động phải đóng, 70% chủ sử dụng lao động đóng và 10% được chính phủ Đài Loan hỗ trợ.

Thuế thu nhập cá nhân: Đây là khoản thuế bắt buộc đối với tất cả lao động nước ngoài tại Đài Loan và được tính như sau:

 • Nếu lao động làm dưới 183 ngày, mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 20% mức lương cơ bản.
 • Nếu lao động làm việc và cư trú trên 183 ngày, mức thuế phải nộp là 6% mức lương cơ bản.
 • Các khoản thưởng và tiền làm thêm không phải đóng thuế.
 • Nếu tổng mức lương cơ bản trong 1 năm từ 214.560 Đài Tệ trở xuống, người lao động sẽ được miễn thuế.

Chi phí ăn, ở: Chi phí này dao động trong khoảng 0 – 2500 Đài Tệ. Đối với lao động làm việc trong các xí nghiệp, nhà máy hoặc công trường, khoản tiền này có thể sẽ được trừ trực tiếp vào lương. Riêng đối với lao động làm giúp việc, hộ lý gia đình, chủ sử dụng lao động sẽ chịu hoàn toàn khoản tiền này.

Phí quản lý cho công ty môi giới: Mỗi tháng, người lao động nước ngoài phải đóng tiền quản lý cho môi giới. Phí này là 1.800 Đài Tệ cho năm đầu, 1.700 Đài Tệ cho năm thứ 2 và 1.500 Đài Tệ cho năm thứ 3.

Tiền tiết kiệm hàng tháng: Khoản tiền này tùy thuộc vào nhà máy hoặc công ty, có thể có hoặc không. Tiền này được giữ lại và sẽ được trả lại cho người lao động khi hợp đồng kết thúc. Thường thì khoản tiền này là khoảng 3000 hoặc 3500 Đài Tệ.

Tóm lại, trung bình mỗi tháng, người lao động Việt Nam tại Đài Loan sẽ bị khấu trừ các khoản tiền sau: Phí bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động, Phí quản lý cho môi giới, Thuế thu

MỨC LƯƠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN: NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

 1. Tình hình công việc của nhà máy: Mức lương xuất khẩu lao động Đài Loan phần lớn phụ thuộc vào tình hình công việc của từng nhà máy. Mặc dù mức lương cơ bản có thể giống nhau, nhưng thu nhập thực tế của người lao động có thể biến đổi đáng kể. Điều này phụ thuộc vào mức độ tăng ca của nhà máy. Khi mức tăng ca ít, thu nhập của người lao động thường thấp hơn, trong khi nếu nhà máy tăng ca nhiều, thu nhập cũng sẽ cao hơn.
 2. Đặc thù ngành nghề: Mức lương xuất khẩu lao động Đài Loan cũng phụ thuộc vào đặc thù của ngành nghề mà người lao động tham gia. Công việc đòi hỏi mức độ độc hại, nguy hiểm, hoặc tốn sức lực cao thường được đánh giá cao hơn. Ví dụ, công việc như sơn cơ khí, đúc, hàn, hay dàn giáo thường được trả mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung.
 3. Tính chất công việc: Mức lương cũng thay đổi tùy theo tính chất của công việc. Các công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao thường có thu nhập cao hơn. Ví dụ, các ngành như tiện, phay, bào, cơ khí chế tạo, mộc, có xu hướng đem lại thu nhập tốt. Ngay cả trong ngành may, sự khác biệt về thu nhập có thể xuất hiện giữa việc may công đoạn, may hoàn thiện, và may thời trang.
 4. Khung lương của nhà máy: Mức lương xuất khẩu lao động Đài Loan cũng bị ảnh hưởng bởi khung lương của từng nhà máy. Một số nhà máy tại Đài Loan quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, và họ không muốn tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập của công nhân người Đài và người Việt. Khi nhà máy trả lương gần với mức lương của công nhân người Đài Loan, thu nhập của người lao động Việt Nam sẽ rất cao.

Một số hình ảnh chia sẻ bảng lương của lao động đang làm việc tại Đài Loan

Bảng lương của lao động làm việc tại nhà máy dệt Tân QuangBảng lương của lao động làm việc tại nhà máy điện tử Liên Quân

Bảng lương của một bạn lao động đang làm việc tại nhà máy CNC

Bảng lương của lao động đang làm việc trong nhà máy Hiền Thái - Đài Trung

NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN NĂM 2023

Ngoài việc tăng mức lương cơ bản, xuất khẩu lao động Đài Loan năm 2023 mang đến một loạt các thay đổi quan trọng mà người lao động cần nắm:

 1. Thời hạn hợp đồng tối đa tăng lên 15 năm: Một điểm nổi bật là thời hạn hợp đồng làm việc tại Đài Loan đã tăng lên tới 15 năm. Đây là con số vượt trội so với nhiều thị trường khác, chẳng hạn Nhật Bản chỉ cho phép thời hạn tối đa là 5 năm. Điều này mang lại sự ổn định và cơ hội cho người lao động dự định dài hạn tại Đài Loan.
 2. Dễ dàng quay trở lại làm việc lần 2, lần 3: Đặc điểm độc đáo của thị trường xuất khẩu lao động Đài Loan là khả năng quay lại làm việc rất dễ dàng. Sau khi hoàn thành hợp đồng và trở về nước, người lao động có thể quay lại Đài Loan làm việc mà không gặp rào cản đáng kể. Điều này giúp giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ngoài và tạo cơ hội cho sự phát triển sự nghiệp.
 3. Gia tăng số lượng đơn hàng tuyển dụng: Năm 2023 được dự đoán là năm “bùng nổ” với sự gia tăng đáng kể trong số lượng đơn hàng xuất khẩu lao động Đài Loan. Công ty chúng tôi đã ghi nhận một tăng trưởng đáng kể trong số lượng đơn hàng từ nửa cuối năm 2020 đến đầu năm 2023, với trung bình hơn 50 đơn hàng mỗi tháng. Điều này mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người lao động, đảm bảo sự đa dạng về ngành nghề, độ tuổi và lĩnh vực công việc. Điều này cũng giúp rút ngắn thời gian chờ đợi trước khi xuất cảnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *