Kane và Saka vắng mặt, tuyển Anh đang rất thiếu chiều sâu