Hơn 800 hộ dân sống gần nhà máy nhiệt điện trên 2 tỉ USD muốn sớm được di dời