Hơn 300 thí sinh đăng kí thi V-SAT tại Đại học Cần Thơ trong ngày đầu tiên