Hơn 2.000 người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Cao Trí