Đề xuất hướng điều trị nhiễm độc do tác nhân Salmonella vụ ngộ độc ở Nha Trang