Ông Bùi Minh Hiếu tái đắc cử Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc