Khen thưởng nữ lao công trả lại ví tiền cho người nước ngoài đánh rơi