Giá hơn 100 triệu đồng/m2, chủ căn nhà tập thể cũ Hà Nội vẫn không bán