Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản cho sinh viên ngành điều dưỡng

Sau khi kết thúc thời gian thực tập tại Nhật Bản, sinh viên đạt kết quả tốt sẽ được các cơ sở thực tập tiếp nhận quay trở lại Nhật Bản làm việc.