Cây sao trăm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội bất ngờ bị đốn hạ